سامانه اسکان نوروزی آموزش و پرورش

سانا

سامانه اسکان نوروزی آموزش و پرورش ( سانا ) یک سامانه جامع جهت اسکان فرهنگیان، کارکنان دولت و سایر مسافران محترم است که در سرتاسر ایران با هدف تسهیل و بهبود فرآیند اسکان نوروزی توسط تیم فناوران همراه پرداز ایساتیس شروع به کار نموده است.
تصاویر رابط کاربری سانا
ارسال یک پیام