شهــربین

شهر هوشمند و شهروندان هوشیار

از این سامانه در راستای گسترش دولت الکترونیک در حوزه های مختلف مدیریت شهری مثل فنی و عمرانی، حمل ونقل و ترافیک، مدیریت پسماند، زیباسازی، فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و... می توان بهره برد.
ارتباط شفاف شهرداری و شهروندان
این سامانه از طریق ایجاد ارتباط شفاف میان شهرداری و شهروندان، امکان رصد و گزارش مسائل شهری، افزایش کیفیت و دقت گزارش های ارسالی شهروندان و در نتیجه کاهش زمان پاسخ گویی و رسیدگی به مشکلات شهروندان را فراهم می آورد
زندگی بهتر با سامانه شهربین
برخی از دستاوردهای شهربین افزایش کیفیت سطح زندگی شهروندان، توانمند سازی شهروندان در ساختن شهری بهتر و مشارکت عمومی در مسائل شهری می باشد. سرویس شهربین با افتخار در شتابدهنده پیشگامان توسعه یافته و مورد حمایت شهرداری یزد می باشد.
تصاویر اپلیکیشن

طراحی جذاب کاربردی

ارسال یک پیام